Aire de camping-car

AIRE CAMPING-CAR CAMPING DOMAINE LE CERDAN***


 Preu fet nit 2 persones (sense connexió) 10 €

 Connexió 10 Amp 6.00 € / 3.60 € d'acord a la temporada

 Taxa d'estada /nit 0.27 € (mès de 18 anys tot l'any)

 Preu fet de desguàs / aigües obertes 5 € (sense allotjament)